پیشرفت ها

پیشرفت ها
بلافاصله پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها اقدامات لازم برای اخذ مجوز صدور بارنامه را انجام و این مجوز تحت شماره 667 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان اخذ گردید.
ادامه مطلب