تاریخچه شرکت حمل و نقل کرمان خودرو

شرکت حمل و نقل کرمان خودرو در تاریخ 1401/01/16 در اداره ثبت شرکت های تهران به شماره 593901 به ثبت رسید.
دفتر این شرکت در ساختمانی واقع در تهران ،بلوار فردوس،  تجهیز و مستقر گردید.
این شرکت در تاریخ 1402/02/20 موفق به اخذ پروانه فعالیت به شماره 667 از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گردید.

تاسیس شرکت حمل و نقل برای متمرکز نمودن قراردادهای حمل گروه کرمان خودرو در جهت :
الف: حمل خودروهای ساخته شده در گروه خودروسازی  از بم به مناطق مختلف کشور
ب: حمل کانتینر های حمل و نقل کالا از بندرعباس به محل کارخانه در بم
ج: حمل قطعات ساخته شده در تهران به محل کارخانه در بم
د: ایجاد هولدینگ حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی در مجموعه گروه صنایع خودروسازی کرمان به منظور متمرکز نمودن قراردادهای حمل گروه صنایع خودروسازی کرمان
در افق آینده حمل ریلی و دریایی کانتینرهای حمل و نقل کالا از مبدا چین به بندرعباس

لازم به توضیح است که طی یک برنامه مشخص و زمان بندی شده کلیه اقدامات فوق با برنامه ریزی انجام شده توسط شرکت به صورت کامل صورت خواهد پذیرفت.

هدف از تشکیل شرکت حمل و نقل کرمان خودرو

1. اخذ پروانه فعالیت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان
2. خرید سه قطعه زمین به مساحت جمعاً 12.150 مترمربع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید 
3. احداث ساختمان اداری در اراضی متعلق به شرکت، در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید براساس نقشه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با زیربنای جمعاً 275 مترمربع و تجهیز آن
4.  انتخاب 92نفر راننده براساس آگهی مندرج در روزنامه های محلی و سراسری و انجام مصاحبه و واگذاری 45 دستگاه خودرو کشنده به آنها براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک
5. عقد قرارداد برای ساخت تعداد 45 دستگاه دبل دک (خودروبر) با سه شرکت سازنده و تحویل آنها به رانندگان
6. 
مجهز نمودن کلیه عملیات شرکت به برنامه نرم افزاری و هوشمند و افزایش ناوگان و توانمندسازی شرکت  در جهت تشکیل "شرکت بزرگ مقیاس هوشمند"

لازم به یادآوری است، شرکت حمل و نقل کرمان خودرو هم اکنون با دارا بودن 45 دستگاه کشنده خودروبر ملکی و عقد قرارداد و تحویل تعداد 40 دستگاه خودروبر به خودروهای تحت پوشش نسبت به انتقال خودروهای تولیدی توسط گروه صنایع خودرو سازی کرمان در بم به نقاط مختلف کشور و همچنین انتقال بخشی از کانتینرهای کالا از بندرعباس به بم فعالیت دارد.

اقدامات انجام شده در سال 1401  :

حمل و نقل جاده ای

10

حمل و نقل ریلی

280

حمل و نقل دریایی

4110

Maritime Transportation

Railroad transportation

Road transportation