راه اندازی حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی شرکت حمل و نقل کرمان خودرو

شرکت حمل و نقل کرمان خودرو، با توجه و عنایت خداوند متعال، مجوز حمل و نقل بین المللی ریلی را اخذ نموده است و فعالیت

خود را با انتقال کانتینرهای کالاهای شرکت کرمان موتور از بندرعباس به محل کارخانه واقع در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

بم و نیز انتقال خودروهای تولیدی از محل کارخانه به شهر تهران آغاز نموده است.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده