هیئت مدیره شرکت حمل و نقل کرمان خودرو

Board of Directors of Kerman Khodro Transport Company

list item image

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محسن شاه آبادی

list item image

رئیس هیئت مدیره

مهدی سیاوشی کرد

list item image

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا پورکاظمی